Правила прийому до ЗЗСО

Зразок заяви про зарахування до першого класу до Федорівського ліцею Мурафської сільської ради

 Наказ про зарахування учнів до 1 класу від 01.06.2022р.

 Наказ про зарахування учнів до 1 класу від 01.06.2021 р.

 Наказ про зарахування учнів до 1 класу №74 від 01.06.2020р.

 

Витяг з наказу №54 від 02.05.2018р. (попередня редакція)

"Правила прийому дітей до Федорівського ЗЗСО І-ІІІ ст. - ЗДО" (теперішній Федорівський ліцей Мурафської сільської ради)

 1. Прийом учнів до школи проводиться на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, відповідно до порядку, встаноленого Міністерством освіти і науки України.

2. Директор школи зобов’язаний ознайомити дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до школи, Статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.
3. Зарахування до школи здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють) або направлень відповідних органів управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти.
4. Зарахування учнів до 2-11-х класів здійснюється на безконкурсній основі відповідно положення про загальноосвітній навчальний заклад.

  До школи подаються такі документи:
— копія свідоцтва про народження
— особова справа
— документ про наявний рівень освіти (свідоцтво про базову загальну освіту, табель)
— ідивідуальна медична картка та листок щеплень встановленого зразка

Прийом до 1-го класу

  Прийом дітей до 1 класу відбувається на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 року №367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти» .

Список документів:
— свідоцтво про народження дитини (копія, оригінал)
— медична картка Ф-086
 

Витяг з порядку про зарахування до ЗЗСО з наказу МОН від 16.04.2018р. №367 

Подати документи про зарахування до 1 класу можливо онлайн або після карантину

Зарахування дітей до закладів ЗЗСО у 2022 році під час військовго стану - роз'яснення МОН

 

*для перегляду детальної інформації клікніть на зображенні