Сертифікат правомірності провадження освітньої діяльності