Відкритість та прозорість закладу

1. Статут

2. Ліцензія на провадження освітньої діяльності 

3. Територія обслуговування, закріплена за закладом

4. Структура та органи управління закладом

5. Кадровий склад закладу

6. Освітні програми Федорівського ліцею

7. Мова освітнього процесу

8. Перелік додаткових освітніх послуг

9. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти Федорівського ліцею

10. Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу Федорівського ліцею

11. Наявність вакантних посад,порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення

12. Матеріально-технічне забезпечення

13. Результати моніторингу

14. Річний звіт про діяльність закладу

15. Умови доступності закладу для навчання осіб з особливими освітніми потребами

16. Ліцензований обсяг та фактична кількість дітей в закладі станом на 01.09.2023р.

17. Правила прийому до Федорівського ліцею

18. Правила поведінки здобувачів освіти у Федорівському ліцеї

19.Протидія булінгу

20. Кошторис

21. Інформація про використання публічних коштів

22. Конкурсний відбір підручників