Відкритість та прозорість закладу

 

1. Статут

2. Ліцензія на провадження освітньої діяльності 

3. Територія обслуговування, закріплена за закладом

4. Структура та органи управління закладом

5. Кадровий склад закладу

6. Освітні програми ЗЗСО

7. Мова освітнього процесу

8. Перелік додаткових освітніх послуг

9. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти Федоорівського ЗЗСО

10. Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу Федорівського ЗЗСО

11. Наявність вакантних посад,порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення

12. Матеріально-технічне забезпечення

13. Результати моніторингу

14. Річний звіт про діяльність закладу

15. Умови доступності закладу для навчання осіб з особливими освітніми потребами

16. Ліцензований обсяг та фактична кількість дітей в закладі станом на 01.09.2021р.

17. Правила прийому до ЗЗСО

18. Правила поведінки здобувачів освіти у Федорівському ЗЗСО

19.Протидія булінгу

20. Кошторис

21. Інформація про використання публічних коштів